Skip to content Skip to footer

Çfarë është Kriptorkizmi, mungesa e një ose dy gjëndrave mashkullore në skrotum